20 platser där du aldrig bör simma

Sjön Karachay, Ryssland

Karachay betyder “svart vatten”, översatt från det lokala språket. Karachay-sjön anses vara den mest förorenade platsen på jorden. Denna en gång så vackra sjö ligger i centrala Ryssland, nära en av landets största kärnkraftsanläggningar, Mayak Production Association.

Sedan 1951 har Sovjet använt sjön som en dumpningsplats för radioaktivt avfall från Mayak. Sjön är inte stor, men den är nu dödlig på grund av åratal av tung radioaktiv dumpning. På 1990-talet slog forskare fast att om man stod vid sjöns stränder i bara en timme skulle det ge tillräckligt med strålning för att döda en människa.

Ur ett radiologiskt perspektiv ansågs sjön vara den mest förorenade platsen på planeten, och under de senaste 45 åren har den varit helt förbjuden för allmänheten. Karachay och de angränsande områdena är också öde, nästan helt obebodda av något djurliv av något slag. Den giftiga sjön förstörde de omgivande platserna, luften och vattnet, men även hälsan hos de människor som brukade bo i området. Cancerfallen ökade med 21 procent, fosterskador med 25 procent och leukemi med 41 procent (källa: business insider).

ADVERTISEMENT

Fortsätt läsa denna artikel

Mer från Travel Den