20 förbjudna platser som du aldrig får besöka

Mariana Trench, Stilla havet

Endast två människor har någonsin gått ner i Marianengrundens djupaste djup – även kallad Challenger Deep – och ingen har varit där sedan 1960. Faran lurar i det eviga mörkret, en plats där det enorma trycket är förkrossande, och riskerna är så stora att det har blivit ett förbjudet område även för de mest modiga.
Men hur stort är det där nere, i den djupaste naturliga graven på jorden? Challenger Deep är 1 500 miles lång och 43 miles bred och ligger nästan sju miles från ytan.

För att sätta det i perspektiv kan man tänka sig att Mount Everest faller ner i den gapande klyftan. Det skulle innebära att dess topp skulle vara mer än en mil under vatten. Den är fientlig och ovänlig, hemvist för mystiska varelser som lurar på osynliga platser och den kunde inte vara svårare att nå. Förbjudet? Det är svårt att föreställa sig en mer hotfull plats på jorden än denna.

ADVERTISEMENT

Fortsätt läsa denna artikel

NÄSTA ›
ADVERTISEMENT

Mer från Travel Den